Wat doet jouw bedrijf om beter te presteren?
Deel jouw goede voorbeeld of idee!
Over Together is Better
Together is Better activeert bedrijven, zowel leidinggevenden als medewerkers en professionals, om zelf aan de slag te gaan met prestatieverbetering. Door kennis te delen en ervaringen uitwisselen met andere bedrijven over het verbeteren van de werkprocessen, leidt dit tot betere bedrijfsprestaties. Binnen Together is Better zijn zes partijen actief: Rotterdam School of Management, Erasmus University, Koninklijke Metaalunie, CNV Jongeren, VeiligheidNL, ArboNed en Erasmus MC.
Partners
Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)
Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) wordt consequent gerekend tot de top 10 business schools in Europa en tot de top 3 in onderzoek. RSM biedt baanbrekend onderzoek en opleidingen ter verdere bevordering van excellence in alle aspecten van management. RSM is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, een bruisend knooppunt van zaken, logistiek en handel. RSM richt zich primair op het ontwikkelen van zakelijke leiders met internationale carrières die gewapend met hun innovatieve gedachtegang een duurzame toekomst kunnen inslaan dankzij een gamma bachelor, master, MBA, PhD en executive programma's van het hoogste niveau. De ondersteuningsdiensten van RSM voor executives en alumni worden ook aangeboden vanuit het kantoor aan de Amsterdamse Zuidas, het hoofdstedelijke zakendistrict, en ook in Taipei in Taiwan. www.rsm.nl
CNV Jongeren
CNV Jongeren is de onafhankelijke jongerenvakbond van Nederland. CNV Jongeren komt op voor de jonge werknemers in Nederland: de bijbaners, de stagiairs, de vakantiewerkers en de starters. We houden in de gaten dat de jonge generatie veilig kan werken, dat hun rechten worden beschermd en dat hun belangen nu al worden meegenomen in beleidsbeslissingen. Daarnaast heeft CNV Jongeren de afgelopen jaren meerdere projecten in de pensioensector succesvol opgezet, uitgevoerd en afgerond. Pensioenen en jongerenparticipatie zijn een belangrijk speerpunt binnen ons beleid. We hebben ruime ervaring met jongerenparticipatie op taaie dossiers, zoals veilig en gezond werken, pensioen en belastingteruggave. Binnen elk van onze projecten werken zoveel mogelijk met-voor en door jongeren. www.cnvjongeren.nl
VeiligheidNL
VeiligheidNL zet zich al meer dan 30 jaar in om het aantal ongevallen in Nederland te verlagen. We monitoren alle ongevallen in Nederland en ontwikkelen effectieve programma’s om veilig gedrag te stimuleren. Als u de expertise van VeiligheidNL in huis haalt, kunt u rekenen op tastbaar resultaat. Minder ongelukken, minder leed, minder verzuim en medische kosten. www.veiligheid.nl
ArboNed
ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen wordt verlaagd. ArboNed bouwt voort op 20 jaar expertise in de aanpak van verzuim. Vanuit een focus op innovatie en specialisatie verrijken we onze kennis op het gebied van verzuim. Onze dienstverlening is getoetst en gebaseerd op een wetenschappelijk fundament. We leveren dagelijks dienstverlening aan 80.000 werkgevers en 1,2 miljoen werknemers. Klanten zijn onder andere mkb-ondernemers, multinationals, instellingen en overheden. www.arboned.nl
Erasmus MC
Erasmus MC is het grootste en wetenschappelijk meest toonaangevende Universitair Medisch Centrum van Nederland. Bijna 14.000 medewerkers werken binnen de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap continu aan een verbetering en versterking van de individuele patiëntenzorg en de maatschappelijke gezondheidszorg. Zij ontwikkelen hoogwaardige kennis, dragen dit over aan toekomstige professionals en passen dit toe in de zorg voor patiënten. De komende vijf jaar wil Erasmus MC uitgroeien tot één van de beste medische instituten in de wereld. www.erasmusmc.nl
Koninklijke Metaalunie
Koninklijke Metaalunie is met ruim 14.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal. Zij behartigt zowel de belangen van de bedrijfstak als de zakelijke belangen van haar individuele leden: metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in uiteenlopende sectoren. De leden hebben samen een omzet van 30 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 170.000 mensen. www.metaalunie.nl